ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
54.50 Lei
1 سال
49.50 Lei
1 سال
64.50 Lei
1 سال
.net
59.50 Lei
1 سال
49.50 Lei
1 سال
67.50 Lei
1 سال
.org
45.00 Lei
1 سال
40.00 Lei
1 سال
45.00 Lei
1 سال
.ro
75.00 Lei
1 سال
75.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.biz
49.00 Lei
1 سال
45.00 Lei
1 سال
49.00 Lei
1 سال
.co
110.00 Lei
1 سال
99.00 Lei
1 سال
100.00 Lei
1 سال
.me
87.00 Lei
1 سال
85.00 Lei
1 سال
85.00 Lei
1 سال
.mobi
45.00 Lei
1 سال
40.00 Lei
1 سال
45.00 Lei
1 سال
.tv
135.00 Lei
1 سال
130.00 Lei
1 سال
139.00 Lei
1 سال
.eu new!
50.00 Lei
1 سال
50.00 Lei
1 سال
49.00 Lei
1 سال
.info
6,450.00 Lei
1 سال
55.00 Lei
1 سال
62.50 Lei
1 سال
.ch
85.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
89.00 Lei
1 سال
.sexy
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.photography
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.graphics
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.technology
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.systems
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.management
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.company
84.50 Lei
1 سال
79.00 Lei
1 سال
80.00 Lei
1 سال
.com.ro
75.00 Lei
1 سال
249.00 Lei
10 سال
75.00 Lei
1 سال
.org.ro
75.00 Lei
1 سال
N/A
75.00 Lei
1 سال
.de
67.80 Lei
1 سال
127.50 Lei
1 سال
70.50 Lei
1 سال
.online
30.50 Lei
1 سال
28.00 Lei
1 سال
28.00 Lei
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains