Termeni si Conditii (TOS)

Termeni si Conditii Generale

Termeni si Conditii Experthost.ro - Experthost.roUtilizarea serviciilor oferite de Experthost Romania presupune si implica acordul deplin cu urmatoarele:

Definitii

Client: persoana juridica sau persoana fizica, identificata prin datele precizate in formularul de inregistrare sau formularul de comanda, si care utilizeaza Serviciul/iile pentru care sunt stipulate conditiile prezente.

Serviciu: oricare din serviciile furnizate de Experthopst.ro si include cu titlu exemplificativ: alocarea de spatiu pe serverele Furnizorului pentru gazduirea (web hosting) /publicarea paginilor Clientului si utilizarea adreselor de e-mail create de acesta corespunzator abonamentului solicitat de Client având caracteristicile tehnice conform cu oferta publica a furnizorului de pe web site-ul propriu unde clientul initiaza comanda (http://www.ExpertHost.ro/clienti/cart.php), parcarea unui domeniu, scanare antivirus, creatie web (design), inchiriere servere, acordare drept access/utilizare la diverse functii/programe pe server, promovare si/sau activitati SEO, precum si orice alta activitate pusa la dispozitie utilizatorului.

Abonament: facilitatile si caracteristicile specifice Serviciului la care clientul poate avea acces la serverul furnizorului sau al unui server inchiriat (vps/vds/dedicat) prin achitarea unui tarif care poate fi pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni.

Pagina web: se defineste ca fiind un document ce poate fi accesat in mod public si care contine informatii.

Web Site: totalitatea paginilor (fisierelor) si bazelor cu date (daca este cazul) apartinand Clientului, care utilizeaza spatiul alocat pe serverele Furnizorului, facilitatile si caracteristicile specifice Abonamentului solicitat.

Date cu caracter personal: informatii referitoare la Clientul persoana fizica sau reprezentantul persoanei juridice, prevazute de legislatia în vigoare.

Tarife: taxele pentru Serviciul/Serviciile solicitate, cuprinse in oferta publica sau ofertei personalizate. Pot fi taxe unice de instalare si/sau taxe pentru 1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni de utilizare a serviciului.

Oferta (Lista preturi): Parte integranta din contract ce descrie Serviciul/Serviciile si Tarifele contractate de Client, afisata ca prezentare servicii pe oricare din site-urile Furnizorului (gazduire web, inchiriere servere, colocare, design web, alte servicii ).
Detalierea caracteristicilor tehnice si facilitatilor specifice fiecarui Serviciu contractat este disponibila Clientului doar pe site-ul Furnizorului la rubrica specifica serviciului respectiv. Preturile pot fi actualizate fara notificare prealabila.

 

Shared Hosting (Gaduire partajata): serviciul de gazduire (web hosting) a websiteului/contului clientului, pe un server al Furnizorului în care resursele tehnice al acelui server sunt utilizate în comun de mai multi utilizatori (Clienti).

Reseller: Cont Shared Hosting care da posibilitatea Clientului de a gestiona caracteristicile tehnice ale abonamentului contractat în vederea revânzarii serviciului catre clientii proprii, fata de care este direct raspunzator.

Inregistrare domenii internet: nume de domeniu Internet apartinând clientului, conform politicilor interne si/sau internationale privind utilizarea numelor de domenii Internet. Acesta se considera ca fiind proprietatea furnizorului/registrarului care da drept de folosinta clientului pe perioada platita de acesta din urma, sau dupa caz, printr-o intelegere prealabila, Clientul are drepturi depline asupra acestuia (domeniului) in conditiile specifice. Furnizorul poate modifica pretul fara o instiintare prealabila.

Trafic de date alocat unui abonament : suma tuturor transferurilor de date spre si dinspre web site-ul, conturile de e-mail si conturile FTP din cadrul unui Abonament apartinand Clientului. Unitatea de masura pentru traficul alocat unui abonament este MB (megabyte).

Spatiu alocat unui abonament: spatiul virtual alocat de Furnizor pe hard-disk-ul unuia sau mai multora dintre serverele sale. Unitatea de masura pentru spatiul alocat unui abonament este MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

Server: un computer dedicat gazduirii online a unuia sau mai multor web site-uri precum si programelor /aplicatiilor rulate.

Site-ul Furnizorului: http://www.ExpertHost.ro .

Sistemul de Clienti al Furnizorului: sistem accesibil 24/24h la adresa web:http://www.experthost.ro/clienti/clientarea.php , ce permite Clientului, în urma efectuarii de catre acesta a primei plati, indiferent de Serviciul solicitat, sa comunice cu Furnizorul, sa isi actualizeze datele de contact si datele de facturare, sa initieze noi comenzi online, sa solicite suport tehnic (asistenta).

Contract: Lansarea unei comenzi, acceptarea ofertei precum si cererea de oferta reprezinta acceptul termenilor si conditiilor si inceperea unei relatii comerciale, denumite in continuare “contract” .

Continut interzis: Clientul este de acord sa nu foloseasca resursele alocate contului pentru promovarea sau incurajarea activitatilor legate de:

 • Trackers (Bittorrent Trackers)
 • Mass mail fara optiune op-out (SPAM)
 • Tot ce tine de botnet
 • Descarcare Torente (Downloading Torrents)
 • Gazduirea sau promovarea descarcarii fisierelor ilegale sau cu drept de autor
 • Gazduire Gratuita
 • Servere IRC/Chat rooms
 • WAP chat
 • Scripturi/fisiere folosite la hacking/phishing/spoofing/spam sau activitati tip scam
 • Scripturi genul Detector status pentru aplicatii tip messenger
 • Module/plugins/aplicatii pentru chat online
 • Scripturi generatoare de statistici

Serviciul de inchiriere servere virtuale prespune acordul si respectarea conditiilor de utilizare.

Obiectul Contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de catre Experthost.ro denumita in continuare “Furnizor” a serviciilor solicitate de Client prin fiecare comanda plasata online sau offline, în schimbul platii de catre Client a pretului total pentru fiecare serviciu contractat, la data stabilita.
Inregistrarea unui domeniu se poate face separat sau impreuna cu un abonament gazduire.
Modificarea serviciilor (upgrade/downgrade) se face la cererea clientului, in functie de natura serviciului si a specificatiilor tehnice disponibile. In cazul în care, in urma modificarii solicitate de Client, se pastreaza aceeasi perioada de tarifare, respectiv aceeasi perioada pentru care este solicitat serviciul, modificarea serviciului va fi executata imediat ce Clientul se achita de obligatiile sale (daca este cazul), o noua factura find emisa pentru urmatoarea perioada de valabilitate a serviciului contractat. Acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, furnizorul poate aloca resurse suplimentare (RAM/CPU/IO) si emite factura pentru alocarea facuta daca site-urile clientului au un consum mai mare decat cel prevazut standard conform abonamentului contractat.
Rezervarea numelor de domenii pentru client poate fi facuta direct de acesta, prin intermediul Furnizorului sau oricarui alt tert. La momentul achizitionãrii unui abonament de gazduire (web hosting) de la Furnizor, Clientul poate avea rezervat deja un nume de domeniu sau poate rezerva unul prin intermediul Furnizorului odata cu achizitia abonamentului de gazduire.

Durata si Pretul Contractului

Prezentul contract intra în vigoare în momentul activarii acestuia, prin lansarea unei comenzi (si acceptul termenilor) de catre Client si dupa achitarea contravalorii serviciilor ce vor urma a fi prestate de Furnizor.
Prezentul contract se considera încheiat pentru o perioada egala cel putin cu durata prevazuta in comanda, denumita durata initiala si se va prelungi automat pe perioade succesive si egale cu durata initiala.
Prezentul contract îsi înceteaza efectele în cazurile exprimate în Art. 22 si urmatoarele.

Pretul Contractului

Pretul contractului este suma tuturor preturilor finale specificate în portofoliul de servicii si afisate pe facturi .

DURATA SI PRETUL

ART.6. Pretul total va contine taxele si reducerile aplicabile, oferite de Furnizor clientului si inscrise in facturile emise.
ART.7. Pretul total este exprimat in RON (cu sau fara TVA) sau în EUR (cu sau fara TVA) , iar plata se va face în lei (RON) la cursul EUR al BNR din ziua lansarii comenzii online/generarii facturii proforme (conform Art. 8), prin transfer bancar in contul Furnizorului conform Art. 1, lit. a) sau prin metode ce permit plata in EUR (Paypal, Moneybookers, AlertPay s.a).
ART.8. Obligatia de plata pentru pretul total al fiecarui serviciu devine scadenta în termen de 7 (14) zile lucratoare de la data transmiterii la adresa de email a Clientului de catre Furnizor a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada initiala a serviciului solicitat de client în formularul online de comanda de pe site-ul Furnizorului. Pentru perioadele urmatoare, egale cu perioada initiala, obligatia de plata pentru devine scadenta în termen de 14 zile calendaristice de la data transmiterii la adresa de email a clientului a facturii proforme care contine suma de plata pentru perioada urmatoare sau la data mentionata explicit in factura proforma emisa de Furnizor cu conditia ca aceasta sa fie de minim 3 zile calendaristice de la data emiterii facturii proforme.
După efectuarea primei plăți către Furnizor, indiferent de serviciul solicitat, Clientul va primi prin email și datele de acces la Sistemul de Clienti al Furnizorului.
Obligatia actualizarii datelor de contact (adresa de email, adrese, nume persoane contact) si a datelor necesare pentru facturare si expediere a facturilor proforme si a facturilor originale apartine în totalitate clientului.
Nereceptionarea, din orice motiv, a facturii proforme cu suma datorata la un moment dat, la adresa de email inscrisa de acesta in sistemul Furnizorului, nu anuleaza obligatia de plata a clientului.
Activarea initiala a Serviciului solicitat prin comanda se face într-un interval de maxim 48 de ore de la confirmarea receptionarii primei plati de catre banca Furnizorului, cu exceptia situatiei cand termenul stabilit este altul (ex. servere dedicate)

Suspendarea și închiderea contului

În cazul perioadelor următoare, dacă data limita de plată precizată în factura proformă transmisa prin email de Furnizor, este depașită cu mai mult de 5 zile calendaristice, Furnizorul îsi rezerva dreptul de a suspenda in mod automat Serviciul oferit Clientului, a cărui plată a fost întarziată. Dacă data limita de plată este depașită cu mai mult de10 zile calendaristice, sistemul de facturare și gestiune va șterge toate informatiile și datele Clientului aferente serviciului pentru care nu s-a realizat plata. Furnizorul poate emite pretenții pentru recalcularea sumei de plată, mai mare decât cea mentionata in proforma (în acest caz Anexa de Servicii si Tarife corespunzatoare Serviciului respectiv se va considera desfiintata de plin drept si fara punere în întârziere, neafectând celelalte Anexe de Tarife si Servicii incheiate de parti, în vigoare).
Prin suspendare se intelege intreruperea accesului Clientului la spatiul rezervat pe serverul Furnizorului, întreruperea publicarii web site-ului în reteaua Internet si a utilizarii adreselor de e-mail create de acesta, fara a sterge de pe server fisierele ce compun web site-ul Clientului sau adresele de e-mail create de acesta.
Prin ștergere se înțelege înlăturarea tuturor informatiilor și datelor care formează contul Clientului: web site, baze de date, conturi de e-mail, backup-uri etc., iar Furnizorul nu va asigura pastrarea unei copii de siguranta a datelor din contul Clientului dupa stergerea acestuia de pe serverele Furnizorului.
În cazul in care Clientul nu își achită datoriile către Furnizor, după scurgerea termenului de grație, acesta (Furnizorul) își rezervă dreptul de a percepe penalitati de 1% (un procent) pentru fiecare zi intarziată de la data scurgerii scadenței, penalități ce vor fi incluse in următoarea factură.
ART.9. Furnizorul poate modifica unilateral tarifele
Serviciilor (preturile afisate pe site) in condițiile Art. 19 și a următoarelor.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

ART.10. Drepturile si obligatiile Clientului sunt urmatoarele:

a) Sa plateasca Furnizorului pretul total stabilit în fiecare Anexa de Tarife si Servicii in vigoare, în termenele stabilite în facturile proforme transmise prin email de Furnizor si explicate si în Art.8 din prezentul contract.

b) Sa nu utilizeze si sa nu permita utilizarea Serviciilor puse la dispozitia sa, în scopuri ilegale conform legislatiei române, precum si a Statelor Unite ale Americii si Europene, în vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenintatoare sau obscene, continut pentru adulti sau materiale protejate de secrete de marca sau de vreun alt statut. Clientul este de acord ca este singurul responsabil de folosirea abuziva a Serviciului oferit de Furnizor, Clientul suportând orice fel de daune produse Furnizorului, Clientului sau oricaror terti.

c) Sa nu prejudicieze în cursul utilizarii Serviciului pus la dispozitia sa sistemul informatic al Furnizorului sau al altor terti, sa nu promoveze activitati ilegale sau sa prezinte informatii potential daunatoare Furnizorului sau altor terti. Legaturi spre astfel de web situri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt si nu se limiteaza la informatii, pagini web sau legaturi spre pagini web care contin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzica sau programe nelicentiate. (mp3 etc.)

In situatia in care Clientul, prin programele/scripturile/aplicatiile rulate afecteaza performanta serverului precum si clientii gazduiti pe acelasi server, contul acestuia va fi suspendat imediat, fara ca Furnizorul sa fie obligat sa redea accesul sau sa puna la dispozitie datele existente, in format backup. Clientul este deplin raspunzator pentru fisierele aflate pe contul sau.

d) Sa nu stocheze sau prezinte în vreo forma material pornografic, sau cu drepturi de autor asupra caruia nu are acordul expres al detiantorului de drept (in scris), programe/scripturi care pot dauna integritatii fizice sau morale serverului precum si a celorlalti utilizatori, software/scripturi spam, warez, hack, trackers, file sharing sau altele specificate in prealabil. Prin material pornografic întelegem pagini care au continut sexual sau au legaturi spre alte site-uri cu material pentru adulti.

e) Sa pastreze confidentialitatea numelui de utilizator (username) si parolelor sale pentru accesarea fiecarui Serviciu si a contului de Client si sa aduca imediat la cunostinta Furnizorului suspiciunea sau certitudinea aflarii acestora de catre orice tert.

f) Sa nu prejudicieze în nici un fel imaginea Furnizorului si a serviciilor acestuia.

g) Sa nu instaleze aplicatii de tip “chat room”, respectiv IRC (Internet Relay Chat).

h) Sa nu utilizeze programe care ruleaza continuu în fundal.

i) Este interzisa folosirea retelei sau a serviciului în scopul transmiterii de mesaje e-mail nesolicitate – SPAM. In cazul violarii acestei politici, Furnizorul va percepe Clientului o taxa de 1,500 EUR(€) [unamie cincisute euro] (exclusiv TVA) reprezentând costurile pe care le implica investigatia si îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta Clientul în scopul recuperarii prejudiciului creat Furnizorului sau altor terti, precum si suspendarea/anularea contului de utilizator.

Reactivare cont :

 1. Suspendare pentru SPAM / trimitere de mesaje nesolicitate: Contul poate fi reactivat numai in momentul in care clientul achita o taxa de 100.00 € (EUR), reprezentand reactivarea serviciului suspendat in prealabil. In caz de neplata, contul va fi sters in maxim 48h de la data suspendarii fara a se furniza copii de siguranta (backups), inchiderea contului ne insemnand anularea taxei.
 2. Reactivarea contului in caz de inchidere cont: Un cont inchis automat (terminat) pentru neplata poate fi restaurat numai daca nu au trecut mai mult de 14 de zile de la data suspendarii , contra unei taxe de 10.00 €/GB spatiu utilizat.

j) Este interzisa revânzarea Serviciului/Serviciilor catre terte parti fara acordul scris explicit al Furnizorului, exceptie facand abonamentele reseller gazduire.

k) In cazul in care depaseste traficul de date si/sau spatiul alocat abonamentului sau, Clientul poate solicita suplimentarea traficului de date si/sau spatiului alocat abonamentului sau (contra-cost, la tarifele Furnizorului in vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Furnizorului in vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea traficului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura GB(gigabyte), iar suplimentarea spatiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de masura MB (megabyte) sau GB (gigabyte). Calculul sumei pe care Clientultrebuie sa o achite pentru traficul de date alocat suplimentar se face prin rotunjirea traficului de date suplimentar utilizat la intregul imediat superior.

l) Responsabilitatea asigurarii compatibilitatii web-site-ului sau a oricarei aplicatii (software) instalate de catre Client in cadrul Abonamentului de gazduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele Furnizorului revine in totalitate Clientului. Furnizorul se obliga se furnizeze Clientului informatii privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele Furnizorului, cu conditia ca furnizarea acestor informatii sa nu genereze un risc in ceea ce priveste securitatea echipamentelor informatice apartinand Furnizorului sau utilizate de Furnizor pentru furnizarea Serviciului.

m) Clientului îi este interzisa trimiterea/expedierea masiva de emailuri deoarece operatiunea poate afecta negativ performantele serverului pe care se afla gazduit website-ul Clientului. În acest scop, Clientul este obligat sa se informeze (solicitând informatii suplimentare prin email la support[@]experthost.ro) asupra volumului maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Furnizor pe serverul unde Clientul are gazduit web site-ul înainte de a initia operatiunea. Volumul permis poate varia în functiede caracteristicile tehnice (hardware si software) ale serverului respectiv la un moment dat. Orice încalcare a acestor volume permise de Furnizor sau lipsa informarii si realizarea operatiunii mai sus descrise da dreptul Furnizorului la suspendarea si chiar la stergerea tuturor informatiilor detinute de Client prin Abonamentul respectiv, fara o notificare prealabila.

n) Clientul este in totalitate de acord si se obliga sa afiseze pe pagina lui, un mini baner si/sau text reprezentand emblema/numele Furnizorului in situatia in care s-a convenit de comun acord, prin oferirea de reduceri/gratuitati in acest sens.

Furnizorul îsi rezerva dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Clientului în cazul nerespectarii prevederilor de la punctele a), b), c), d), f), g), h), i), m) si n) fara restituirea sumei achitate in avans de catre Client.

ART.11. Drepturile si obligatiile Furnizorului sunt urmatoarele:

a) Furnizorul îsi rezerva dreptul de a aprecia ce constituie sau nu o violare a clauzelor Art. 10, lit. b), c), d), f), g), h), i) si m).

b) Furnizorul îsi rezerva dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care termenii prezentului contract vor fi încalcati, fara avertisment prealabil si fara înapoierea banilor platiti pentru perioada neconsumata.

c) Furnizorul se obliga sa asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Clientului, cu o prezenta anuala in retea (uptime) de minim 99% din durata efectiva a prezentului contract. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, întreruperile programate ale serviciului (anuntate prin email sau in paginile sitului propriu, la adresa http://www.experthost.ro/clienti/announcements.php, cu cel putin 3 ore în avans) si/sau suspendarea unui Serviciu datorata încalcarii prevederilor prezentului contract.

d) Furnizorul se obliga sa asigure suport tehnic (asistenta) prin email sau interfata web pentru toate abonamentele Shared Hosting (Linux si Windows) si pentru toti Partenerii sai pana la limita responsabilitatii sale si a programului de lucru. Furnizorul se obliga sa remedieze în cel mai scurt timp orice problema aparuta pe echipamentele proprii.

e) Furnizorul îsi rezerva dreptul sa modifice parola Clientului în orice moment, în cazul în care suspecteaza probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunostinta Clientului.

f) Furnizorul îsi rezerva dreptul de a suspenda orice website/cont gazduire care utilizeaza mai mult de 5% din excesiv resursele de calcul (procesor, memorie) ale serverului (ex. Domenii multiple, domenii dedicate arhivelor/galeriilor de imagini), cu notificarea ulterioara a Clientului. Furnizorul isi rezerva dreptul de a aprecia procentual resursele de calcul utilizate de un website, pe baza informatiilor furnizate de aplicatiile software de monitorizare a serverelor. In limita resurselor umane/tehnice disponibile, Furnizorul va oferi Clientului informatii care pot ajuta Clientul in identificarea si rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesiva a resurselor de calcul ale serverului. Alternativ, Furnizorul va oferi Clientului posibilitatea inchirierii unui server dedicat, la tarifele in vigoare publicate la adresa http://www.ExpertHost.ro/clienti/cart.php sau stabilite pe baza unei negocieri directe (acestea vor face obiectul unui alt contract).

g) Furnizorul va asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Client sau solicitate de la acesta, cu exceptia cazurilor în care exista acordul Clientului pentru folosirea acestora, la cererea tertilor autorizati sau la prestarea unor servicii de catre terti în vederea executarii contractului (ex. expedierea facturilor).
Furnizorul va proteja confidentialitatea informatiilor privind clientii sai, conturile acestora, precum si a comunicatiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor existente si a resurselor de care dispune si în conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Furnizorul nu ofera nici o garantie (implicita sau explicita) în ceea ce priveste integritatea datelor aflate pe serverele Furnizorulului.
Clientul este de acord ca Furnizorul sa prelucreze datele cu caracter personal colectate in scopul executarii contractului (facturare, recuperare datorii, înregistrare domenii, etc.) sau sa le furnizeze unor terti in cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.

h) In cazul in care Clientul depaseste traficul de date si/sau spatiul alocat abonamentului sau, Furnizorul isi rezerva dreptul de a suspenda accesul public la situl Clientului, fara nici o notificare prealabila. Clientul este obligat sa-si montorizeze singur aceste componente tehnice, având la dispozitie toate facilitatile necesare, conform Serviciului contractat. Dupa suspendare, la solicitarea Clientului, Furnizorul va oferi Clientului acces online (prin intermediul Internetului) la informatii privind traficul si spatiul utilizat de Client pe serverele Furnizorului.

i) Pentru a proteja/mentine calitatea Serviciului, Furnizorul isi rezerva dreptul de a limita un abonament in ceea ce priveste numarul de emailuri expediate intr-un anumit interval de timp, iar Clientul are obligatia ca înainte de orice operatiune de trimitere/expediere masiva de emailuri sa solicite Furnizorului informatii suplimentare,conform ART. 10. lit. m).

j) Furnizorul isi rezerva dreptul de a cere cheltuieli suplimentare Clientului in cazul in care design-ul este realizat de primul si gazduit pe serverele sale iar secundul doreste sa schimbe administrarea/editarea/update-ul site-ului catre terte persoane/societati, intr-un cuantum de cel putin 1.000 € (una mie euro), in conditiile in care, executarea si gazduirea unui website de catre Furnizor are un pret mai mic decat cele doua elemente disociate;
ART.12. Facturile vor fi emise de Furnizor numai dupa efectuarea de catre Client a platii Serviciilor, conform facturilor proforme generate si trimise de Furnizor la adresa de email furnizata de Client conform Art. 8 si la cererea expresa a acestuia, costul curieratului fiind suportat de catre client si achitat in avans.
Facturile în original vor fi expediate prin intermediul serviciilor Postei Române sau al unor servicii de curierat (în cazul achitarii taxelor de expeditie de catre Client), la adresa de corespondenta furnizata de Client prin intermediul Sistemului de Clienti, conform Art. 8.
Furnizorul nu garanteaza receptionarea facturii în original la destinatie. Singura garantie în acest sens, oferita de Furnizor, este (re)transmiterea facturii (sau a unei copii a acesteia) nereceptionate, la adresa înscrisa de Client în contul sau de client, accesibil 24/24h in contul clientului, la sectiunea “Facturile mele”. În cazul în care din motive ce nu tin de Furnizor, Clientul nu primeste factura fiscala pâna la data de 15 ale lunii urmatoare efectuarii platii si anunta acest fapt Furnizorul, acesta din urma se obliga sa trimita Clientului o copie semnata si stampilata a facturii emise, avand inscrisul “Conform cu originalul”.

RASPUNDEREA PARTILOR PENTRU NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR

ART.13. În cazul neîndeplinirii culpabile a oricareia dintre obligatiile prezentului contract de catre Client, Furnizorul poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere in întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificarii Clientului de catre Furnizor a motivelor rezilierii.
Prezentul contract constituie titlu executoriu.
ART.14. În cazul în care Furnizorul nu asigura Clientului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioada de minim 120 ore consecutive, acesta din urma poate considera contractul desfiintat de plin drept si fara punere în întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificarii Furnizorului de catre Client a motivelor rezilierii.

EXONERARI SI LIMITARI DE RESPONSABILITATI

ART.15. Furnizorul nu va raspunde în executarea obligatiilor prevazute la Art. 11 în cazul unor evenimente independente de vointa Furnizorului (defectiuni hardware, dezastre naturale, incendii, razboi etc.).

ART.16. Furnizorul nu va raspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de catre Client prin utilizarea Serviciului în dauna Clientului sau altor terti.

ART.17. Furnizorul nu va raspunde pentru transmiterea si receptionarea informatiilor ilegale sau de orice alta natura, întrucât Furnizorul nu îsi asuma responsabilitatea controlului informatiilor care circula prin intermediul serviciilor asigurate în temeiul prezentului contract.

ART.18. Garantia Furnizorului (din punct de vedere financiar si tehnic) fata de Client se limiteaza exclusiv la obligatiile mentionate expres în prezentul contract.

MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

ART.19. Partile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de vointa (consimtamântul) poate fi numai expres, prin act aditional.

ART.20. Exceptie de la prevederile ART. 19 o constituie modificarile decise de catre Furnizor în structura si pretul Abonamentelor, modificari care pot fi aduse la cunostinta Clientului prin e-mail sau prin afisarea pe website http://www.ExpertHost.ro . Tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de catre Furnizor fara obligati notificarii Clientului.

ART.21. Continuarea folosirii de catre Client a cel putin unui Serviciu oferit de Furnizor pe o perioada de 15 zile calendaristice de la aducerea la cunostinta a noilor tarife prin mijloacele prevazute la Art. 20 valoreaza consimtamânt tacit al Clientului si contractul se modifica în consecinta.

ART.22. Prezentul contract îsi înceteaza efectele în urmatoarele situatii:
a) prin cererea Clientului adusa la cunostinta Furnizorului; cererea va fi semnata si transmisa în scris (prin fax sau posta) sau în format electronic (email).

Daca cererea este transmisa inainte de finalul perioadei pentru care Clientul a efectuat plata Serviciului, Furnizorul va returna Clientului suma echivalenta perioadei ramasa neutilizata pentru Serviciul respectiv, in maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii de reziliere din partea Clientului si fara a a mai acorda Clientului reducerile aplicabile pentru Serviciul contractat.

b) prin notificarea Clientului de catre Furnizor privind imposibilitatea furnizarii Serviciului de catre Furnizor. Notificarea va fi trimisa atat prin posta (recomandata cu confirmare de primire) cat si prin email si va contine motivele pentru care Furnizorul se afla in imposibilitatea furnizarii Serviciului catre Client.
Daca notificarea este transmisa inainte de finalul perioadei pentru care Clientul a efectuat plata Serviciului, Furnizorul va returna Clientului suma echivalenta perioadei ramasa neutilizata pentru Serviciul respectiv, cu exceptia cazurilor in care Clientul a incalcat termenii acestui contract.

c) în cazul dizolvarii oricareia dintre parti, daca partile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii partii care se dizolva;

d) în cazul declansarii procedurii falimentului oricareia dintre parti;

e) în cazul în care evenimentul ce constituie forta majora sau caz fortuit, conform Art. 23, se prelungeste pe o perioada mai mare de 6 luni.

f) în cazul desfiintarii contractului de catre o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale, conform Art. 10 si Art. 11.

ART.23. Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea fi facuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor datorita unui eveniment independent de vointa acesteia si care constituie caz fortuit sau caz de forta majora, asa cum sunt acestea definite de doctrina juridica (eveniment imprevizibil si inexorabil). Partea care invoca evenimentul de mai sus este obligata sa îl aduca la cunostinta celeilalte în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului si sa ia toate masurile ce îi stau la dispozitie pentru limitarea consecintelor produse de respectivul eveniment.
Se considera caz fortuit sau forta majora un eveniment care nu duce la imposibilitatea îndeplinirii obligatiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de catre oricare din parti.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

ART.24. Orice neîntelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. În situatia în care nu se ajunge la o solutie pe aceasta cale, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedura ale Curtii.

RETURNARE FONDURI (REFUND)

ART.25. Returnarea fondurilor se va face in momentul in care Clientul isi declara in scris nemultumirea fata de serviciile prestate de Furnizor dar nu mai tarziu de 14 zile de la activarea serviciului. Suma restituita va fi calculata dupa formula:

Suma de rambursat = Cost/zi * zile ramase sau

Suma de rambursat = Valoarea platita – comisioanele aferente transferurilor.

Modul de calculare ramane la aprecierea Furnizorului.
Serviciile achitate prin SMS, nu se supun acestei facilitati (retunare fonduri).

Politica de returnare a fondurilor NU SE APLICA in cazul incalcarii termenilor si conditiilor precum si pentru serviciul inchiriere servere VPS !
Termen returnare fonduri (daca se aplica): 14-30 zile de la data depunerii cererii de rambursare (refund).

Dispozitii finale

a) Prezentul contract, împreuna cu modificarile si anexele sale reprezinta vointa partilor si înlatura orice întelegere morala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

b) Prezentul contract a fost încheiat în limba romana, în varianta online, avand valoare juridica si producand aceleasi efecte ca si in varianta tiparita.

c) Actele aditionale la contract se vor încheia în acelasi numar de exemplare.

d) Anexele de Tarife si Servicii incheiate de parti la acest contract sunt parte integranta din prezentul contract si se vor încheia în acelasi numar de exemplare.

e) Prin folosirea informatiilor de pe site (surfing/incarcarea paginilor) precum si a serviciilor, utilizatorul este de acord cu termenii si conditiile expuse in prezentul document, fara a putea invoca necunoasterea acestora.

f) Procesarea datelor cu caracter personal: Toate informatiile necesare activarii unui cont client sunt private si colectate strict in interesul bunei desfasurari a relatiei client – furnizor putand fi folosite la inregistrarea domeniilor web, facturare si notificari, conform legislatiei in vigoare.

Suport Clienti/Customer Support

Suportul acordat clientilor se va face in general prin sistemul de ticketing (ticket suport) ca mod principal de comunicare (24/24), cu un timp de raspuns de la cateva minute, la cateva ore (max 12 ore) in functie de natura problemei si momentul la care a fost deschis. In situatia in care sunt necesare investigatii amanuntite, timpul de raspuns se prelungeste fara o durata specifica.
Suportul Telefonic se acorda doar in intervalele 08h00 – 20h00.

 

© 2006 - Experthost Romania: Servicii web complete

<